Κατάστημα Vodafone

Καρπενησιώτη 10,
36100 Καρπενήσι
τηλ: 2237080688